EnglishSlovak

TSP

03 nov
0

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2018 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len ŠSJN) pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach […]

Read More
12 okt
0

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov je jednou z priorít v NP TSPI, nakoľko ide o skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a priameho dopadu na klienta, jeho rodinu a komunitu. Je rozdelené na dve […]

Read More
12 sep
0

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor / koordinátorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Miesto výkonu práce: Práca z domu, koordinácia terénnej sociálnej práce v okresoch:  1.     Revúca, Rožňava, alebo  2.     Prešov, Sabinov Očakávaný je výber jedného regionálneho koordinátora/ky, ktorý/ktorá bude spadať pod jednu z vyššie uvedených alternatív.   Ponúkaný […]

Read More
07 aug
0

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I v rámci Oznámenia zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

7.augusta 2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila dňa 29.03.2017 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach […]

Read More
04 aug
0

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre kontextovú evaluáciu TSP – člen tímu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP). IA MPSVR SR hľadá evaluátora – […]

Read More
04 aug
0

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP – člen tímu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP […]

Read More
01 aug
0

Tím IA runners beží pre vás

  Beh za zdravím, beh pred chorobami, beh pre, beh proti, beh detí, beh dospelých, beh cross, orientačný beh…beh zažíva v súčasnosti veľký boom. Jeho popularita naďalej narastá a našiel si fanúšikov […]

Read More
12 máj
0

Pracovná ponuka: Facilitátor procesu identifikácie vhodného modelu realizácie TSP

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) IA MPSVR SR pripravuje realizáciu procesu identifikácie funkčného a efektívneho modelu realizácie terénnej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky po […]

Read More
11 máj
0

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre kontextovú evaluáciu TSP

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej ako TSP). IA MPSVR SR hľadá hlavného evaluátora, […]

Read More
11 máj
0

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej […]

Read More