EnglishSlovak

TSP

01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

V rámci implementácie NP TSP II  bolo potrebné zosúladiť termíny týkajúce sa finančného manažmentu a zohľadniť aktuálnu situáciu v problematike zberu dát pre napĺňanie monitorovacích ukazovateľov. Preto bol v podkapitolách […]

Read More
01 jan
0

Možnosť realizovať výberové konania aj prostredníctvom videohovoru

Aktualizácia prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty –  Postupu pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP) 12. marca 2020 v súvislosti […]

Read More
01 jan
0

Mapa zapojených obcí

https://<iframe src=“https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1TBAIyAx_apnfvD1DYQeh7ZGn6skaX6Yk“ width=“640″ height=“480″></iframe>

Read More
01 jan
0

Exploring the Field Social Work in Slovakia – evaluation of programme funded by ESF in 2007 – 2015

Read More