EnglishSlovak

Archive for 27 augusta, 2021

27 aug
0

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ – Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.09.2021 prechádzajú všetky doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,  konkrétne v […]

Read More
27 aug
0

Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 27.08.2021 bol v centrálnom registri zmlúv zverejnený dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom […]

Read More
24 aug
0

Predĺženie aktivít NP TOS

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o […]

Read More
23 aug
0

Minister Milan Krajniak: Existencia sociálnych podnikov má zmysel

Minulý týždeň minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak navštívil jeden z najväčších sociálnych podnikov v Trenčianskom kraji HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o..

Read More
18 aug
0

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/-ka v NP TSP II

Miesto výkonu práce: Bratislava a širšie okolie – domáca práca, telepráca Ponúkaný plat: 1 600 €  Termín nástupu: 15.09.2021/dohodou Druh pracovného pomeru: plný úväzok Trvanie pracovného pomeru: doba určitá Počet voľných pracovných miest: 1 Náplň práce, informácie […]

Read More
10 aug
0

Verejné obstarávanie pre RSP a obecné sociálne podniky – online metodické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie metodické stretnutie pre registrované sociálne podniky, ktoré organizuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky. Dozviete sa užitočné informácie o možnostiach a postupoch v procese verejného obstarávania.

Read More
09 aug
0

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych […]

Read More
05 aug
0

Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) už po druhýkrát.

Read More