EnglishSlovak

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

  • Domov
  • Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ – Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie
27 aug
0

Dovoľujeme si Vás
informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.09.2021 prechádzajú všetky
doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom,  konkrétne v časti  OP ĽZ – Prioritná os č. 4 Sociálne
začlenenie
, pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156.

Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás
touto cestou dovoľujeme  taktiež informovať,
že všetky procesy spojené s implementáciou projektov v časti OP ĽZ –
Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie
bude odo dňa 01.09.2021 zabezpečovať výlučne Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43,
Bratislava, IČO: 00 681 156
.

Po tomto dátume budú všetky náležitosti
v kompetencii  Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako nového poskytovateľa.

 

Veríme, že tento prechod bude plynulý a bez
zásadnejších komplikácií.  

Leave A Comment