EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Pracovné ponuky


IMPLEA hľadá vhodných kandidátov na pozície

Ponuka platná do : 2023-03-27 23:59

Lektor/lektorka pre národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky v oblasti prezentačných zručností a komunikácie v podnikaní pre potreby sociálnej ekonomiky

Ponuka platná do : 2023-03-27 23:59

Lektor/lektorka pre národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky v oblasti verejného obstarávania

Ponuka platná do : 2023-03-27 23:59

Expert/-ka III Poradnej pracovnej skupiny Centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Ponuka platná do : 2023-03-27 23:59

Expert/Expertka Regionálnych centier sociálnej ekonomiky pre oblasť sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Ponuka platná do : 2023-03-22 23:59

Expert/-ka pre NP PKSD na vypracovanie analytického výstupu „Právo na ochranu osobného súkromia a ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“

Ponuka platná do : 2023-03-24 23:59

Kontrolór/Kontrolórka

Ponuka platná do : 2023-02-28 23:59

TEMPLATE

Expert/ka pre II. fázu - Revízia štandardov kvality a validácia metodík v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

                                                            

Kontrolór/ kontrolórka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)