EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Zmluvy


Uzatvorené zmluvy zverejňuje IMPLEA (Implementačná agentúra MPSVR SR) na webovej stránke Centrálny register zmlúv, v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z..

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií od 1.1.2011, ktorý spravuje Úrad vlády SR.