EnglishSlovak

Kontakt na projekt :


Implementačná agentúra MPSVR SR

NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

(V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri schodisku.)

Email: npbokku@ia.gov.sk

Projektový tím

 • Asistentka projektovej manažérky +421 2 20 431 420
 • Hlavní koordinátori – metodici / hlavná koordinátorka- metodička

  Regionálni koordinátori / regionálne koordinátorky

  Odborní konzultanti / odborné konzultantky pre komunitnú prácu

 • Mgr. Adrián Berky
 • Mgr. Monika Horváthová
 • Mgr. František Jeleň
 • PhDr. Janette Knapeková
 • Mgr. Branislav Kožuch
 • Mgr. Jana Šolcová, PhD.
 • Finanční manažéri / finančné manažérky

  Koordinátori / koordinátorky vzdelávania