EnglishSlovak

O nás

IMPLEA

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR. V programovom období 2014-2020 vystupuje v pozícii prijímateľa nenávratnej finančnej pomoci pre oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (prioritné osi 3 a 4).

Misia

Ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, podávame pomocnú ruku a možnosť zažiť skutočnú zmenu k lepšiemu.

VíZIA

Byť ľudskou a súčasne funkčnou podpornou inštitúciou, ktorá okrem empatie vie vždy aj reálne pomôcť. 

HODNOTY

ľudskosť, dôslednosť, pomoc, riešenie, zmena

Národné projekty

Solidarita s Ukrajinou

NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR

Plán k nezávislému životu

NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Sociálne podnikanie pre ľudí

NP Inštitút sociálnej ekonomiky

Sociálne služby kvalitnejšie

NP Kvalita sociálnych služieb

Formujeme sociálny dialóg

NP Podpora kvality sociálneho dialógu

Terénna sociálna práca

NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Komunity pre všetkých

NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Opatrovanie doma

NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Aktuality

Národný projekt Kvalita sociálnych služieb začína v marci 2023 s realizáciou ďalšieho špecializovaného odborného seminára s názvom „Vybrané procedurálne štandardy kvality“.

Dokument Analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu je zameraný na riešenie problematiky opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Pozrite si zhrnutie našich aktivít za rok 2022 v číslach.

Už od roku 2015 podávame pomocnú ruku

0
NÁRODNÝCH PROJEKTOV
500 +
ZAPOJENÝCH SUBJEKTOV
1000 +
INTERVENCIÍ

Príbehy

Sladké radosti i starosti

Na laskonku alebo veterník sa nám zbiehali sliny už odvtedy, ako sme cestou do Žiliny rozprávali o novootvorenej kaviarni, v ktorej nájdete zákusky len z domácej výroby. Nesie jednoduchý a výstižný názov – Žilinské radosti a nachádza sa na boku historickej budovy Považskej galérie.

Príbeh jednej Peknej záhrady

„Nedávno som si uvedomila, že mám rada prácu s ľuďmi. Páči sa mi, ako sa navzájom ovplyvňujeme, aj keď si to nepripúšťame."

BEZPEČNE A ÚTULNE

„Na začiatku boli deti. Deti z osady Dolinka, ktoré okrem krátkeho pobytu v škole (4-6

Mapa našej spolupráce

Na mape sa zobrazujú kontaktné body organizácií, obcí, podnikov a komunitných centier, s ktorými spolupracujeme v rámci národných projektov.