EnglishSlovak

Oznámenia TSP

08 sep
0

Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho sociálneho pracovníka

Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho sociálneho pracovníka Publikované štvrtok, 8 septembra 2022 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje […]

Read More
07 júl
0

Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu úplného stredného vzdelania pre zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje v rámci implementácie NP TSP II Internú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu úplného stredného vzdelania pre zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka […]

Read More
19 máj
0

Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka – 2.kolo

a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje v rámci implementácie NP TSP II Internú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka – […]

Read More
14 sep
0

Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka

a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje v rámci implementácie NP TSP II Internú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka a […]

Read More
08 jún
0

Interná výzva na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka resp. terénneho pracovníka v rámci implementácie NP TSP II

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje Internú výzvu na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka resp. terénneho pracovníka v rámci implementácie NP TSP II […]

Read More
03 dec
0

Interná výzva v rámci implementácie NP TSP II na predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného pracovníka

IA MPSVR SR zverejňuje internú výzvu pre zapojené subjekty v rámci implementácie NP TSP II, ktorá je zameraná na podporu odborných činností nadväzujúcich na terénnu sociálnu prácu.Interná výzva je otvorená výlučne len pre subjekty, ktoré už v rámci NP TSP II realizujú terénnu sociálnu prácu prostredníctvom TSP príp. TP.
Termín uzávierky pre predloženie žiadostí je 29. január 2021.

Read More
20 dec
0

Výsledky hodnotenia žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v rámci Oznámenia zameraného na cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

K termínu uzávierky 18.11.2019 bolo zo strany obcí a MVO predložených 219 žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II. IA MPSVR SR overila splnenie formálnej správnosti a úplnosti predložených žiadostí. Formálne kritériá naplnilo […]

Read More
13 nov
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Cieľová skupina – ľudia […]

Read More
11 okt
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Cieľová skupina – marginalizované […]

Read More