EnglishSlovak

Archive for 29 júla, 2020

21 júl
0

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorou sa nahrádza príloha zmluvy o […]

Read More
21 júl
0

Iniciatívna výnimka Ministerstva financií SR a jej aplikácia do praxe

 Za účelom operatívneho riešenia situácie vzniknutej v súvislosti s pandémiou COVID-19, Ministerstvo financií Slovenskej republiky udelilo dňa 8.4.2020 iniciatívnu výnimku zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho […]

Read More
20 júl
0

Analýza vzdelávacích potrieb v rámci NP BOKKÚ

ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB ZAMESTNANCOV KC/NDC/NSSDR v období 1.štvrťrok 2020 (formát PDF, 248 kB)

Read More
20 júl
0

Informačný seminár – Terénna opatrovateľská služba od A do Z – Prešov

Vážení poskytovatelia opatrvateľskej služby, dovoľujeme si vás pozvať na Informačný seminár organizovaný tímom národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej len „NP TOS“) na tému Opatrovateľská služba […]

Read More
15 júl
0

SIM karty pre mládežníkov

V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej malo k dispozícii SIM karty bezplatne, určené na online vzdelávanie. Každá karta má aktívny objem 6 GB + prichádzajúce hovory a […]

Read More