EnglishSlovak

Odporúčania COVID-19

26 okt
0

Emočná podpora v karantenizovaných lokalitách pre pomáhajúce profesie

Východisková situácia: Akonáhle sa nejaká lokalita dostane do izolácie, je vysoko pravdepodobné, že ju budú sprevádzať pocity, ako strach a neistota. Čím dlhšie izolácia trvá, tým sú silnejšie. V prípade, […]

Read More
10 jún
0

Odporúčania pre KC/NDC/NSSDR od 10.6.2020

Účinnosť od 10. júna 2020 V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zo dňa 9.6.2020 dávame do pozornosti nasledovné hygienické a preventívne opatrenia […]

Read More
26 máj
0

Hygienické a preventívne opatrenia pri realizácii činností KC/NDC/NSSDR

Účinnosť od 1. júna 2020 V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zo dňa 20.5.2020 dávame do pozornosti nasledovné hygienické a preventívne opatrenia […]

Read More
05 máj
0

Návrhy možných opatrení pre vytvorenie plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti COVID 19 pre KC/NDC/NSSDR

Milí poskytovatelia KC/NDC/NSSDR, vzhľadom na zverejnenú informáciu na webovej stránke MPSVR SR o povinnosti zverejniť krízový plán (KP) na svojom webovom sídle Poskytovateľa v termíne najneskôr do 7. mája 2020 sme pre […]

Read More
19 mar
0

Odporúčané činnosti pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR (odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení

Činnosti[1] pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR(odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení. priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách, akým iným -primeraným spôsobom (komunikačným kanálom napr. internet (fb, youtube, linkedin), televízia, rozhlas, obecný rozhlas, […]

Read More
14 mar
0

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú: Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom  (COVID-19, […]

Read More
11 mar
0

Ako sa mám chrániť pred korona vírusom?

Informačný leták v slovenskom aj rómskom jazyku pripravila orgánizácia: Človek v ohrození                                     Ako sa mám chrániť pred korona vírusom? Umývajte si ruky mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd. Ak nemáte […]

Read More