EnglishSlovak

Archive for 25 októbra, 2018

25 okt
0

Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Centrálny koordinačný orgán udelil Implementačnej agentúre MPSVR SR výnimku zo Systému riadenia EŠIF, v rámci 1. kola výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“, kód OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01, uzavretého dňa 31.08.2018. Na základe […]

Read More
25 okt
0

Informácia o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „IHV“) na obdobie január 2019 až december 2019.  (PDF 390 kB) Uvedený […]

Read More
22 okt
0

PRIHLASOVANIE na Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline, Trnave, Nitre a Bratislave

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych […]

Read More
17 okt
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora pracovných miest“. Výzva je vyhlásená od 17. 10. 2018.    Termíny jednotlivých kôl sú […]

Read More
09 okt
0

Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne […]

Read More
04 okt
0

Košice majú svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky

Minister práce a sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter otvoril 3.októbra 2018 Regionálne centrum sociálnej ekonomiky  v Košiciach. Ide už o tretie takéto centrum na Slovensku, prvé otvroil minister v auguste […]

Read More