EnglishSlovak

Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

  • Domov
  • Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
09 okt
0

Dovoľujeme
si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
 „Podpora opatrovateľskej služby“
(ďalej len „výzva“), ktorá je
podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente  „Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01″.

 

Zmenou č. 1. s primeranou úpravou
príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti:

  • navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných
    prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu
  • zmena termínu uzavretia 2. a 3. kola 

 

Cieľom zmeny č. 1 je navýšenie
alokácie
finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu z dôvodu
vyššieho záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadosť o NFP. 

Z dôvodu optimalizácie časového
priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa zmenou č. 1 mení termín uzavretia
2. kola predmetnej výzvy na 09. 11. 2018 a posúva sa aj termín uzavretia 3.
kola na 07. 01. 2019
. Pôvodný termín uzavretia 2. kola výzvy bol dňa 26. 10.
2018 a pôvodný termín uzavretia 3. kola výzvy bol dňa 14. 12. 2018. 

Uvedené zmeny nepredstavujú
podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

Aktualizácia termínov uzavretia
2. a 3. kola výzvy a navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných
prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu sú účinné od 09. 10. 2018 a
nemajú dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 09.10.2018. 

Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (formát PDF, 191 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zmena č.1. (formát PDF, 392 kB)

Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 zmena č.1.-  so sledovaním zmien (formát PDF, 394 kB)

Leave A Comment