EnglishSlovak

DI PTT

30 okt
0

Predĺženie národného projektu DI PTT – Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Radi by sme vás informovali, že od 25.10.2023 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratné finančného príspevku a projekt sa predlžuje do konca decembra 2023.

Read More
16 okt
0

Prijímatelia sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec si prevzali kľúče od nových bezbariérových domov

10. októbra 2023 boli za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa, obce Okoč, zhotoviteľov stavby ale aj v prítomnosti samotných prijímateľov sociálnych služieb slávnostne odovzdané priestory dvoch domov, v ktorých budú žiť prijímatelia ich zariadenia oveľa kvalitnejší, slobodnejší a hodnotnejší život.

Read More
05 okt
0

Tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra – Prešov

Pozývame vás na tematický workshop „Prijímatelia s poruchou autistického spektra“, ktorý sa uskutoční v stredu 15.11.2023 prezenčne v hoteli Carpe Diem v Prešove.

Read More
05 okt
0

Tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra – Banská Bystrica

Pozývame vás na tematický workshop „Prijímatelia s poruchou autistického spektra“, ktorý sa uskutoční v stredu 08.11.2023 prezenčne v hoteli Arcade v Banskej Bystrici.

Read More
20 jún
0

Tematický workshop – Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?

Pozývame vás na tematický workshop „Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?“, ktorý sa uskutoční v utorok 01.08.2023 – prezenčne v Hoteli Color v Bra

Read More
07 jún
0

Newsletter národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Prinášame Vám dôležité informácie, videá a fotky z vybraných aktivít projektu za prvý polrok 2023.

Read More
17 máj
0

Tematický workshop – Základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti budov

Pozývame vás na tematický workshop „Základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti budov – enviromentálne požiadavky v rámci Plánu obnovy a odolnosti“.

Read More
16 máj
0

Tlačová správa ku konferencii – Zmena je tu

Konferencia bola zameraná na príklady dobrej praxe z oblasti „DI“ , ktoré vysvetlili prijímatelia a ich rodičia. Porovnali svoje skúsenosti z pobytov vo veľkých zariadeniach a v komunite.

Read More
24 apr
0

Zmena je tu – záverečná konferencia

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu s názvom Zmena je tu, ktorá sa uskutoční dňa 9.mája 2023 v čase od 9:00 hod. – 15:20 hod., online.

Read More
01 mar
0

Tematický workshop – Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnávanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb v národnom projekte DI PTT

Pozývame vás na tematický workshop „Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb v národnom projekte DI PTT“.

Read More