EnglishSlovak

Archive for 29 júna, 2020

29 jún
0

Aktivity projektu NP DI PTT – máj 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci máj 2020.

Read More
26 jún
0

Online aktivity projektu NP DI PTT

V čase najprísnejších opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa nám podarilo v rámci projektu zrealizovať viac ako 180 hodín online supervízii a 1423 hodín online konzultácii. Koncom mája začali online formou prebiehať aj vzdelávacie aktivity projektu.

Read More
24 jún
0

Informačný seminár – Terénna opatrovateľská služba od A do Z – Banská Bystrica

Srdečne Vás pozývame na informačný seminár NP TOS venovaný komplexne téme Terénnej opatrovateľskej služby.

Read More
16 jún
0

Informácia pre zapojené subjekty do NP TOS – ukončenie núdzového stavu

O polnoci dňa 13.6.2020 skončil na Slovensku núdzový stav. Naďalej však ostáva v platnosti mimoriadna situácia.

Read More
10 jún
0

Odporúčania pre KC/NDC/NSSDR od 10.6.2020

Účinnosť od 10. júna 2020 V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zo dňa 9.6.2020 dávame do pozornosti nasledovné hygienické a preventívne opatrenia […]

Read More
10 jún
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS/01/2020 – UZAVRETÉ

Elektronický formulár Žiadosti o Zapojenie sa do NP TOS Znenie Oznámenia Prílohy Oznámenia Príloha č. 1: Formulár žiadosti – vzor (pdf.) Príloha č. 2: Kritéria pre výber tretích subjektov (pdf.) […]

Read More
09 jún
0

Žiadosť o zapojenie sa do NP TOS v rámci Oznámenia NP TOS/01/2020 – UZAVRETÉ

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS

Read More
09 jún
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 1.0 – platná od 5.8.2019 – 9.6.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 1.0 (pdf.) Platná od 5.8.2019 – 9.6.2020 Prílohy Príručky

Read More
09 jún
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.0 – platná od 10.6.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.0 Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.0 – S VYZNAČENÝMI ZMENAMI Platná od 10.6.2020 Prílohy […]

Read More
05 jún
0

Modelový dokument – určenie rozsahu zaškolenia opatrovateľky

Pripravili sme pre Vás modelový dokument, ktorým ako poskytovateľ opatrovateľskej služby môžete určiť vecný a časový rozsah zaškolenia opatrovateľa/ky počas mimoriadnej situácie.

Read More