EnglishSlovak

Publicita TSP

22 feb
0

NP TSP II – rok 2021 v číslach

Rok 2021 v projekte NP TSP II: Spolupracovali sme s 203 zapojenými subjektmi (146 obcí, 48 miest a 9 mimovládnych organizácií). Pokračoval výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom približne 241 terénnych sociálnych […]

Read More
31 jan
0

Zoznam spolupracujúcich subjektov zapojených do NP TSP II

Pre nahliadnutie stiahnite NP TSP II_zapojené subjekty (XLSX, 21 kB) Ku dňu 1.1.2023 je do NP TSP II zapojených 194 subjektov. a subjekt  okres VÚC  TSP TP OP 1 Abranovce Prešov PO […]

Read More
07 dec
0

Podklady pre výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP

Stručné zadanie pre evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce

Read More
08 sep
0

Podklady pre výberové konanie – pozícia lektor/lektorka

Príručka terénnej sociálnej práce Návrh vzdelávacieho programu pre terénnych sociálnych pracovníkov Návrh vzdelávacieho programu pre terénnych pracovníkov

Read More
14 nov
0

Vyhlásenie o prístupnosti

EUR-Lex – 32016L2102 – EN – EUR-Lex × Skip to main content Access to European Union law EUR-Lex Access to European Union law English EN (current language) Language български (bg)Español […]

Read More
04 máj
0

Schválenie žiadostí zaradených do zásobníka

Riadiaci výbor NP TSP II (ďalej aj „RV“) na svojom úvodnom zasadnutí dňa 10. februára 2020 posudzoval žiadosti predložené v rámci jednej obce. Jednalo sa o žiadosti, ktoré v rámci […]

Read More
09 mar
0

Revízia výdavkov na ohrozené skupiny

6. marca bola publikovaná Záverečná správa z revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Je to jedno zo zadaní projektu Hodnota za peniaze. Tento materiál Ministerstva financií SR je hodnotením […]

Read More
07 feb
0

Tlačová správa

Projekt terénnej sociálnej práce sa opäť naplno rozbieha vo viac ako 200 obciach Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky úspešne spustila v poradí už tretí národný projekt zameraný […]

Read More
31 jan
0

Povinná publicita

V súlade so Zmluvou o spolupráci, spolupracujúci subjekt poskytuje IA MPSVR SR súčinnosť pri uplatňovaní pravidiel informovania a publicity v rámci NP TSP II, a to najmä:– umiestnením plagátu o […]

Read More