EnglishSlovak

Archive for 24 februára, 2017

24 feb
0

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje predstavuje programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných […]

Read More
24 feb
0

Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu TSP aTP

Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu terénnych sociálnych pracovníkov  a terénnych pracovníkov pre organizácie zapojené do realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych […]

Read More
14 feb
0

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 sa bude konať v BRATISLAVE

    IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať  na   INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV k výzve:   OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 – Podpora vstupu vybraných […]

Read More
09 feb
0

Informačné semináre pre žiadateľov

  Začiatkom roka 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR informačné semináre pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ […]

Read More
08 feb
0

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

  Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu nízkeho záujmu o účasť na informačnom seminári k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, rušíme pôvodne avizované termíny a miesto konania: – streda 15. […]

Read More
02 feb
0

Metodický výklad CKO č. 2

  Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 01. 02. 2017 Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení […]

Read More
01 feb
0

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312041A138) realizuje vzdelávanie […]

Read More