EnglishSlovak

Metodický výklad CKO č. 2

  • Domov
  • Metodický výklad CKO č. 2
02 feb
0

 

Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 01. 02. 2017 Metodický
výklad CKO č. 2
k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti
na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
, ktorým je
novelizovaný zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF.

Leave A Comment