EnglishSlovak

Oznámenia TOS

18 okt
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 18.10.2023

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 18.10.2023

Read More
10 jún
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS/01/2020 – UZAVRETÉ

Elektronický formulár Žiadosti o Zapojenie sa do NP TOS Znenie Oznámenia Prílohy Oznámenia Príloha č. 1: Formulár žiadosti – vzor (pdf.) Príloha č. 2: Kritéria pre výber tretích subjektov (pdf.) […]

Read More
05 aug
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – UZAVRETÉ

Znenie Oznámenia Prílohy Oznámenia Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do NP TOS Videomanuál k vpĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis

Read More