EnglishSlovak

Archive for 30 októbra, 2020

30 okt
0

Spolupráca, ktorá napomôže sociálnym podnikateľom

Regionálne centrum Národného podnikateľského centra (NPC) v Banskej Bystrici uskutočnilo dňa 27.10.2020 online informačný deň pre sociálne podniky, výrobné družstvá či mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť. Zrealizované podujatie zároveň odštartovalo spoločnú spoluprácu Regionálneho centra NPC v Banskej Bystrici s Regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky.

Read More
28 okt
0

Aktivity projektu NPDI PTT – september 2020

Prinášame Vám stručný prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci september 2020.

Read More
27 okt
0

Informačné semináre NP DI PTT – 3.cyklus

V rámci 3. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch september a október 2020 informačné semináre pre všetky kraje na Slovensku.

Read More
26 okt
0

Emočná podpora v karantenizovaných lokalitách pre pomáhajúce profesie

Východisková situácia: Akonáhle sa nejaká lokalita dostane do izolácie, je vysoko pravdepodobné, že ju budú sprevádzať pocity, ako strach a neistota. Čím dlhšie izolácia trvá, tým sú silnejšie. V prípade, […]

Read More
22 okt
0

Informácia pre poskytovateľov sociálnych služieb

Informácia pre poskytovateľov sociálnych služieb Vzhľadom na aktuálnu situáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uverejnilo niekoľko informácii a usmernení, v súvislosti s druhou vlnou šírenia nákazy ochorenia COVID-19 […]

Read More
19 okt
0

Po odkrútení trestu späť do práce aj vďaka sociálnym podnikom

Osoby po výkone trestu túžia po opätovnom zaradení sa do bežného života. Častokrát sa márne snažia získať stabilnú prácu. Pomocnú ruku im v tom môžu podať registrované sociálne podniky. Práve preto prišlo k prepojeniu aktivít dvoch národných projektov financovaných z eurofondov.

Read More
19 okt
0

Úprava konzultačných hodín pre prijímateľov od dňa 19.10.2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) žiada prijímateľov, aby od dňa 19.10.2020 (vrátane) využívali počas konzultačných hodín pre prijímateľov najmä elektronickú […]

Read More
16 okt
0

Pokračujeme ONLINE

Vzhľadom k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID 19 a sprísnenými opatreniami (zákaz hromadných podujatí) prechádzame na realizáciu Informačných seminárov ONLINE do odvolania. Prvý z nich už budúci týždeň! […]

Read More
16 okt
0

Pokračujeme ONLINE

Vzhľadom k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID 19 a sprísnenými opatreniami (zákaz hromadných podujatí) prechádzame na realizáciu Informačných seminárov ONLINE do odvolania. Prvý z nich už budúci týždeň! […]

Read More