EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

20 dec
0

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb Implementácia štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho […]

Read More
20 dec
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 22.12.2023 a 29.12.2023

Podateľňa IMPLEA bude 22.12.2023 a 29.12.2023 otvorená do 11:00 hod..

Read More
12 dec
0

Spojili sme sily v podpore poskytovateľov sociálnych služieb

Spojili sme sily v podpore poskytovateľov sociálnych služieb Ako sa NP KSS menil v čase Snáď žiadna národná projektová iniciatíva v oblasti podpory sociálneho začlenenia zraniteľných jednotlivcov, rodín, či komunít nebola v období […]

Read More
11 dec
0

Ukončenie odborných seminárov národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Ukončenie odborných seminárov pre poskytovateľov a zriaďovateľov národného projektu Kvalita sociálnych služieb Ľudské práva, všetci ich máme, a preto sa často domnievame, že ich bežne dodržiavame aj u iných. Schválne, klopete, […]

Read More
29 nov
0

Druhovo špecifické metodické podporné materiály

Druhovo špecifické metodické podporné materiály V rámci výstupov národného projektu Kvalita sociálnych služieb bolo vytvorených celkovo 7 metodických podporných materiálov (MPM),  z ktorých 2 sú všeobecného charakteru. Expertný tím pod vedením garantky […]

Read More
14 nov
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 16.11.2023

Podateľňa IMPLEA bude 16.11.2023 otvorená do 12:00 hod..

Read More
30 okt
0

Predĺženie národného projektu DI PTT – Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Radi by sme vás informovali, že od 25.10.2023 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratné finančného príspevku a projekt sa predlžuje do konca decembra 2023.

Read More
27 okt
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 31.10.2023

Podateľňa IMPLEA bude 31.10.2023 otvorená do 12:00 hod..

Read More
23 okt
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 26.10.2023 a 27.10.2023

Podateľňa IMPLEA bude 26.10.2023 otvorená do 12:00 hod. a 27.10.2023 bude zatvorená.

Read More
16 okt
0

Prijímatelia sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec si prevzali kľúče od nových bezbariérových domov

10. októbra 2023 boli za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa, obce Okoč, zhotoviteľov stavby ale aj v prítomnosti samotných prijímateľov sociálnych služieb slávnostne odovzdané priestory dvoch domov, v ktorých budú žiť prijímatelia ich zariadenia oveľa kvalitnejší, slobodnejší a hodnotnejší život.

Read More