EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

18 apr
0

Projekt NP TSP II v číslach

Pozrite si stručné zhrnutie aktivít národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce .

Read More
17 apr
0

Oznámenie o ukončení realizácie národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva

Oznamujeme užívateľom, že zverejňujeme aktualizované verzie dokumentov k Žiadosti o platbu.

Read More
20 dec
0

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Podpora poskytovateľov sociálnych služieb v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb Implementácia štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho […]

Read More
20 dec
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 22.12.2023 a 29.12.2023

Podateľňa IMPLEA bude 22.12.2023 a 29.12.2023 otvorená do 11:00 hod..

Read More
12 dec
0

Spojili sme sily v podpore poskytovateľov sociálnych služieb

Spojili sme sily v podpore poskytovateľov sociálnych služieb Ako sa NP KSS menil v čase Snáď žiadna národná projektová iniciatíva v oblasti podpory sociálneho začlenenia zraniteľných jednotlivcov, rodín, či komunít nebola v období […]

Read More
11 dec
0

Ukončenie odborných seminárov národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Ukončenie odborných seminárov pre poskytovateľov a zriaďovateľov národného projektu Kvalita sociálnych služieb Ľudské práva, všetci ich máme, a preto sa často domnievame, že ich bežne dodržiavame aj u iných. Schválne, klopete, […]

Read More
29 nov
0

Druhovo špecifické metodické podporné materiály

Druhovo špecifické metodické podporné materiály V rámci výstupov národného projektu Kvalita sociálnych služieb bolo vytvorených celkovo 7 metodických podporných materiálov (MPM),  z ktorých 2 sú všeobecného charakteru. Expertný tím pod vedením garantky […]

Read More
14 nov
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 16.11.2023

Podateľňa IMPLEA bude 16.11.2023 otvorená do 12:00 hod..

Read More
30 okt
0

Predĺženie národného projektu DI PTT – Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Radi by sme vás informovali, že od 25.10.2023 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratné finančného príspevku a projekt sa predlžuje do konca decembra 2023.

Read More
27 okt
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 31.10.2023

Podateľňa IMPLEA bude 31.10.2023 otvorená do 12:00 hod..

Read More