EnglishSlovak

Archive for 20 augusta, 2020

20 aug
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila dňa 20.08.2020 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci tohto […]

Read More
20 aug
0

Upozornenie pre prijímateľov ohľadne vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje upozorniť prijíamteľov na správne zadávanie účtov pri vracaní nezúčtovaných záloh. V súlade so schémou procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení […]

Read More
17 aug
0

PRIHLASOVANIE na 3.cyklus informačných seminárov k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Pozývame Vás na 3. cyklus informačných seminárov, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej „NP DI PTT“) .

Read More
10 aug
0

Aktivity projektu NP DI PTT- jún 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci jún 2020.

Read More
07 aug
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho […]

Read More
03 aug
0

Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 4.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 10.6.2020 Dátum uzávierky kola: 7.7.2020 V rámci 4. kola boli celkovo písomne podané 2 žiadosti. Neúspešní žiadatelia: Z dôvodu nesplnenia podmienky doručenia povinných príloh k žiadosti na zapojenie sa do národného projektu […]

Read More
03 aug
0

Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 4.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 10.6.2020 Dátum uzávierky kola: 7.7.2020 V rámci 4. kola boli celkovo písomne podané 2 žiadosti. Neúspešní žiadatelia: Z dôvodu nesplnenia podmienky doručenia povinných príloh k žiadosti na zapojenie sa do […]

Read More