EnglishSlovak

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

  • Domov
  • Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)
07 aug
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Poradenstvo
a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II,
kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí
o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola je 30.09.2020
. 

Dôvodom
nedodržania termínu pre vydanie rozhodnutí pre jednotlivé ŽoNFP – 70
pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, je
administratívne náročný proces súvisiaci s vydávaním rozhodnutí.

Leave A Comment