EnglishSlovak

Aktuality DI PTT

20 jún
0

Tematický workshop – Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?

Pozývame vás na tematický workshop „Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?“, ktorý sa uskutoční v utorok 01.08.2023 – prezenčne v Hoteli Color v Bra

Read More
07 jún
0

Newsletter národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Prinášame Vám dôležité informácie, videá a fotky z vybraných aktivít projektu za prvý polrok 2023.

Read More
17 máj
0

Tematický workshop – Základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti budov

Pozývame vás na tematický workshop „Základné štandardy ekologickej a energetickej udržateľnosti budov – enviromentálne požiadavky v rámci Plánu obnovy a odolnosti“.

Read More
16 máj
0

Tlačová správa ku konferencii – Zmena je tu

Konferencia bola zameraná na príklady dobrej praxe z oblasti „DI“ , ktoré vysvetlili prijímatelia a ich rodičia. Porovnali svoje skúsenosti z pobytov vo veľkých zariadeniach a v komunite.

Read More
24 apr
0

Zmena je tu – záverečná konferencia

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu s názvom Zmena je tu, ktorá sa uskutoční dňa 9.mája 2023 v čase od 9:00 hod. – 15:20 hod., online.

Read More
01 mar
0

Tematický workshop – Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnávanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb v národnom projekte DI PTT

Pozývame vás na tematický workshop „Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb v národnom projekte DI PTT“.

Read More
06 feb
0

Cesta k nezávislému životu – putovná výstava fotografií zachytávajúca proces deinštitucionalizácie

Výstava zachytáva proces deinštitucionalizácie – zmenu starostlivosti o zdravotne znevýhodnené osoby z veľkokapacitných na príjemné menšie komunitné zariadenia.

Read More
27 jan
0

Tematický workshop – Univerzálne navrhovanie budov komunitných sociálnych služieb v súlade s Plánom obnovy a odolnosti

Tematický workshop – Univerzálne navrhovanie budov komunitných sociálnych služieb v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Pozývame vás na tematický workshop „Univerzálne navrhovanie budov komunitných sociálnych služieb v súlade s Plánom obnovy a odolnosti“, ktorý organizuje […]

Read More
26 jan
0

Tematický workshop – Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím

Tematický workshop – Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím Pozývame vás na tematický workshop „Občianstvo ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – […]

Read More
08 nov
0

Tematické workshopy – Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v NP DI PTT

Tematické workshopy – Dobrá prax z aktivizácie azamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v NP DI PTT Pozývame Vás na dva tematické workshopy „Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v Národnom projekte DI […]

Read More