EnglishSlovak

Aktuality DI PTT

29 apr
0

Prečo dnes, ešte viac ako inokedy, potrebujeme deinštitucionalizáciu a komunitné služby?

O tom, na čo poukázala situácia s pandémiou pri poskytovaní sociálnych služieb a prečo dnes, ešte viac ako inokedy, potrebujeme deinštitucionalizáciu a komunitné služby píše expert pre transformáciu a deinštitucionalizáciu PhDr. MIroslav Cangár, PhD.

Read More
29 apr
0

Aktivity projektu NP DI PTT – marec 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci marec 2020.

Read More
17 apr
0

Klienti prichádzajúci do zariadení sociálnych služieb budú testovaní na koronavírus

Vláda Slovenskej republiky rozhodla, že klienti prichádzajúci do zariadení sociálnych služieb budú testovaní na koronavírus COVID-19.

Read More
14 apr
0

Prístupné a bezpečné bývanie v kontexte sociálnych služieb

Expertka projektu NP DI PTT doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. píše o tom, ako počas krízových období „vyplávajú na povrch“ dlho neriešené problémy, ktoré sú často podnetom na prehodnotenie postupov, priorít a postojov. Rovnako je to aj v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Read More
09 apr
0

Pokojné Veľkonočné sviatky praje tím NP DI PTT

Tím projektu NPDI PTT Vám praje pokojné Veľkonočné sviatky. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí aj počas sviatkov pomáhajú tam, kde je to potrebné. Nie je to samozrejmosť.

Read More
02 apr
0

Od železa a betónu k sociálnym službám

Moje meno je Stanislav Bruna a od októbra 2019 som sa stal novým projektovým manažérom Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Read More
30 mar
0

Aktivity projektu NP DI PTT – február 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci február 2020.

Read More
27 mar
0

Odporúčania pre zariadenia sociálnych služieb v období pandémie koronavírusu COVID-19

Niekoľko odborníčok a odborníkov z mimovládnych organizácii a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, sa rozhodli reagovať na mnohé otázky a vydali odporúčania pre zariadenia sociálnych služieb v období pandémie COVID 19.

Read More
26 mar
0

Odporúčaný postup pri pozastavení poskytovania ambulantných sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo 25. marca 2020 odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby.

Read More
24 mar
0

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb potrebujú podporu nášho projektu aj v čase epidémie koronavírusu COVID 19!!!

V čase epidémie koronavírusu COVID -19 zamestnanci zariadení sociálnych služieb potrebujú podporu projektu NP DI PTT ešte vo vyššej miere. Zatiaľ čo väčšina z nás sedí doma, oni musia každý deň chodiť do práce, aby pomáhali tým, ktorí to potrebujú.

Read More