EnglishSlovak

Archive for 29 novembra, 2023

29 nov
0

Druhovo špecifické metodické podporné materiály

Druhovo špecifické metodické podporné materiály V rámci výstupov národného projektu Kvalita sociálnych služieb bolo vytvorených celkovo 7 metodických podporných materiálov (MPM),  z ktorých 2 sú všeobecného charakteru. Expertný tím pod vedením garantky […]

Read More
23 nov
0

Zamestnávanie ľudí s ohľadom na využitie ich maximálneho potenciálu

Starnutie je prirodzený proces, ktorý ovplyvňuje nielen náš fyzický vek, ale aj naše priority, potreby a vnútorné prežívanie. Jednou z priorít sociálneho podniku Aptet ISP družstvo, r.s.p., je práve aplikácia „age manažmentu“ v praxi.

Read More
15 nov
0

Príručka pre zapojené subjekty platná do 13.11.2023

Príručka pre zapojené subjekty – verzia č.01 – účinná od 13.10.2023 do 13.11.2023 (Formát Pdf., 1169 kB.) Prílohy Príručky Príloha č.1 – Žiadosť o platbu – (formát doc., 483 kB.)  (formát odt., 435 […]

Read More
14 nov
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 16.11.2023

Podateľňa IMPLEA bude 16.11.2023 otvorená do 12:00 hod..

Read More
06 nov
0

Príručka pre zapojené subjekty – aktivita TSP – platná od 6.11.2023

Aktuálne znenie Príručky pre subjekty zapojené do NP TSP KC -aktivita TSP

Read More
06 nov
0

Príručka pre subjekty zapojené do NP TSP KC – aktivita TSP – účinná do 6.11.2023

Príručka pre subjekty zapojené do NP TSP KC – aktivita TSP – účinná do 6.11.2023 Príručka pre subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá- aktivita TSP (pdf, 1179 […]

Read More