EnglishSlovak

Archive for 31 decembra, 2015

31 dec
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného najmä na MRK) – uzatvorené 3.2.2016

Názov projektu: Terénna sociálna práca v obciach I  Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)   Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie  Investičná priorita prioritnej osi 4.1: Aktívne začlenenie, a […]

Read More
20 dec
0

Dokumenty

Obsah tejto stránky momentálne intenzívne dokončujeme

Read More
15 dec
0
10 dec
0

Často kladené otázky

Obsah tejto stránky momentálne intenzívne dokončujeme

Read More