EnglishSlovak

Archive for 27 septembra, 2018

27 sep
0

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania v procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (schéma DM – 6/2018)

Read More
18 sep
0

Otvorenie regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky otvoril  v Prešove minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Prvé centrum otvoril minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie […]

Read More
14 sep
0

Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

IA MPSVR SR na základe skúseností z doterajšej aplikačnej praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej stupnice jednotkových nákladov a na základe záverov kontroly vykonanej MPSVR SR  vydáva Usmernenia k […]

Read More
04 sep
0

Informácia o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy

IA MPSVR SR informuje o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1. kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01.   Samosprávny kraj Alokácia kraj Žiadaná suma NFP Žiadaná […]

Read More