EnglishSlovak

Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  • Domov
  • Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
14 sep
0

IA MPSVR SR na základe skúseností z doterajšej aplikačnej
praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej
stupnice jednotkových nákladov a na základe záverov kontroly vykonanej
MPSVR SR  vydáva Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti
výdavkov v rámci štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo
orientované projekty v rámci výziev:

Podpora výkonu opatrení v otvorenom
prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ (OP ĽZ
DOP 2016/4.2.1/01)

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP
2016/4.2.1/02)
 

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03)

Leave A Comment