EnglishSlovak

Otvorenie regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove

  • Domov
  • Otvorenie regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove
18 sep
0

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky otvoril  v Prešove minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Prvé centrum otvoril minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom.Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Pracovníci v takýchto centrách, ktoré by mali byť celkovo v 7 krajských mestách, budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zároveň poskytnú bezplatne aj projektové, právne a ekonomické poradenstvo a pomoc pri verejnom obstarávaní. Vznik regionálnych centier nadväzuje na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Sociálne podniky bude štát podporovať priamo formou investičnej a kompenzačnej pomoci, aj príspevkami integračnému sociálnemu podniku. Zákon počíta aj s nepriamou podporou, formou daňových úľav, vytváraním dopytu prostredníctvom verejného obstarávania a cez servisné poukážky na podporu dopytu. Prvým registrovaným sociálnym podnikom na Slovensku v zmysle platnej legislatívy sa stala spoločnosť Hrhovské služby. Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký si priamo v Prešove pri otvorení regionálneho centra prebral z rúk ministra Jána Richtera dekrét o sociálnom podniku.

Regionálne
centrá sociálnej ekonomiky

nadväzujú na nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní,
ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2018. V krajských mestách budú
poskytovať záujemcom informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a
podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Zamestnanci
centier budú pre subjekty sociálnej ekonomiky bezplatne poskytovať aj
projektové,  právne a ekonomické poradenstvo (v oblasti
účtovníctva, daňových a odvodových povinností ) a tiež pomoc pri
realizácii verejného obstarávania s dôrazom  na uplatňovanie
sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. 

Zákon
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
bol pripravený s cieľom vytvoriť
na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť
do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a regulácii, odstrániť
prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia a vytvoriť systém podpory
pre sociálne podniky. Už predtým bola v legislatíve zakotvená aj podporu
sociálneho podnikania, avšak veľkým problémom a bariérou rozvoja sociálnej
ekonomiky bola nekompletná a roztrieštená legislatíva. To spôsobovalo, že nie je dostatočne docenená a zvýraznená.

Sociálna
ekonomika uprednostňuje dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu (ako
napríklad pomoc nezamestnaným ľuďom) pred dosahovaním zisku. Prostredníctvom sociálnych
podnikov sa vytvorí okrem iného aj tzv. medzitrh práce, to znamená, že
zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky
a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. To už bude pre nich
jednoduchšie, keďže budú mať pracovné skúsenosti. V evidencii úradov práce
jestále viac ako 72-tisíc dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mohli dostať
šancu nájsť si zamestnanie práve v sociálnych podnikoch.   

Zákon vymedzuje tri typy sociálnych podnikov. Integračné sú zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. Zamestnanci v nich budú rok alebo dva získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať trvalé zamestnanie. Podporené budú aj sociálne podniky bývania, ktoré sa zameriavajú na výstavbu, prestavbu alebo prenájom bytov ľuďom s mesačným príjmom za domácnosť maximálne vo výške štvornásobku sumy životného minima. Cieľom je vytvoriť na Slovensku priestor pre rozvoj nájomného bývania v neziskovom sektore podľa úspešne fungujúceho rakúskeho vzoru, uzatvoril rezort práce. Tretím typom sú sociálne podniky s rôznym zameraním.

zdroj: TASR a MPSVR SR

Leave A Comment