EnglishSlovak

Archive for 24 júla, 2019

24 júl
0

Aktivity projektu NP DI PTT – Jún 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci jún 2019.

Read More
24 júl
0

Informačný seminár pre chránené dielne v okrese Banská Bystrica

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo začiatkom júla informačný seminár pre chránené dielne, na ktorom dostalo priestor Regionálne centrum sociálnej ekonomiky pre Banskobystrický kraj.

Read More
10 júl
0

Zmena č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP […]

Read More
01 júl
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v […]

Read More