EnglishSlovak

Zmena č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

  • Domov
  • Zmena č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
10 júl
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej aj „výzva“), ktorá je porobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena č.3 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01″.

Uvedená zmena sa týka formálnych náležitostí výzvy, je v súlade s ustanoveniami § 17
ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Znenie výzvy:  Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (formát PDF, 445 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien:  Výzva OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (formát PDF 446 kB) 

Stručný opis výzvy  (formát PDF, 271 kB)

Zmena č.3 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01 (formát PDF, 190 kB)

 

Leave A Comment