EnglishSlovak

Archive for 30 decembra, 2016

30 dec
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“. Výzva je vyhlásená […]

Read More
21 dec
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP a NP

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP  (ZIP 3668 kB) v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné […]

Read More
19 dec
0

Supervízia ako nástroj usporiadania myšlienok

Supervízia ako metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí sociálnych pracovníkov je v rámci realizácie projektu NP TSP I primárne určená pre terénnych sociálnych pracovníkov, regionálnych koordinátorov a terénnych pracovníkov.

Read More
16 dec
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na odborné semináre pre žiadateľov k výzvam: – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej […]

Read More
14 dec
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“. Výzva je vyhlásená od 13. […]

Read More
09 dec
0

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2017 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2017 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I   Implementačná agentúra MPSVR SR (IA MPSVR SR) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe […]

Read More
05 dec
0

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Odporúčame žiadateľom v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s názvom “Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“  a „Nové […]

Read More
01 dec
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ . Výzva je […]

Read More