EnglishSlovak

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

  • Domov
  • Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
05 dec
0

Odporúčame žiadateľom
v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s názvom “Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a
zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“
  a „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ zúčastniť sa informačných seminárov.

 Predbežný termín
a miesto konania 1. informačného seminára k uvedenej výzve je
v prvej polovici januára 2017 v Bratislave. Bližšie informácie
týkajúce sa miesta a dátumu konania budú v dostatočnom časom predstihu
zverejnené v aktualitách na tejto webovej stránke . 

Leave A Comment