EnglishSlovak

Archive for 22 septembra, 2016

22 sep
0

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020

Operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. Slovenská republika po prvýkrát spracovala operačný program ako multifondový, čo má […]

Read More
22 sep
0

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

Implementačná agentúra MPSVR SR oznamuje všetkým subjektom, ktoré majú záujem o zapojenie sa do národných projektov implementovaných prostredníctvom IA MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období […]

Read More
19 sep
0

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/ka národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej len „NP TSP I“)

Miesto práce: Práca z domu, koordinácia terénnej sociálnej práce v okresoch:  Rimavská Sobota a Revúca, alebo Veľký Krtíš a Krupina Očakávaný je výber jedného regionálneho koordinátora/ky, ktorý/ktorá bude spadať pod jednu z vyššie uvedených […]

Read More
05 sep
0

Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“)  realizuje v rámci operačného programu Ľudské zdroje  národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej […]

Read More