EnglishSlovak

Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

  • Domov
  • Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby
05 sep
0

Vážení poskytovatelia
opatrovateľskej služby,

ilustračný obrázokImplementačná
agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(ďalej len „IA MPSVR SR“)  realizuje
v rámci operačného programu Ľudské zdroje 
národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“). Cieľom
projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania
umiestňovania klientov do pobytových zariadení, ako aj podporiť rozširovanie
poskytovania opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju
neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov. V rámci NP
POS sú podporovaní verejní i neverejní poskytovatelia  opatrovateľskej služby vo všetkých krajoch
Slovenskej republiky.

Realizácia NP
POS po prvý krát umožňuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu podporovať
rozvoj opatrovateľskej služby aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. V súčasnosti
je v Bratislavskom samosprávnom kraji disponibilný objem finančných
prostriedkov na pokrytie 123,5 pracovných miest opatrovateliek
a opatrovateľov. Ak máte
registrovanú terénnu formu opatrovateľskej služby v Bratislavskom
samosprávnom kraji a riešite otázku financovania výdavkov na poskytovanie
opatrovateľskej služby v rámci tohto kraja, máte  možnosť zapojiť sa do tohto národného
projektu. Bližšie
informácie o projekte, ako aj podmienky zapojenia sa do NP POS, sú
dostupné na webovom sídle IA MPSVR SR  www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby 

Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu
Ľudské zdroje

Leave A Comment