EnglishSlovak

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020

  • Domov
  • Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020
22 sep
0

Operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. Slovenská republika po prvýkrát spracovala operačný program ako multifondový, čo má zabezpečiť zjednodušenie, vyššiu koordináciu a efektívnosť plánovaných aktivít. Preto je potrebné opätovne nastaviť všetky riadiace dokumenty nevyhnutné pre prípravu projektov a k projektom pristupovať ako k úplne novým. Zároveň je však potrebné do konkrétnych projektov zapracovať aj skúsenosti vychádzajúce z implementačnej praxe v súčasnosti realizovaných projektov. 

S ohľadom na všetky nevyhnutné úpravy a zmeny reflektujúce nastavenia operačného programu ministerstvo práce v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a partnermi k dnešnému dňu spracovalo projektové zámery všetkých uvedených projektov, ktoré boli schválené príslušnou komisiou pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje. Naďalej pracujeme na ďalších procesných úkonoch, ktoré budú kľúčom k vydaniu Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok príslušných projektov.

Celé znenie stanoviska MPSVR SR a IA MPSVR SR k národným projektom v programovom období 2014-2020 (PDF 1108 kB)

Leave A Comment