EnglishSlovak

Archive for 27 februára, 2023

27 feb
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 01.03.2023

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS platná od 1.3.2023 Príručka pre spolupracujúce subjekty 2023 Príloha č. 1a – Žiadosť o poskytnutie zálohovej platby Príloha č. 1b a 2 […]

Read More
06 feb
0

Cesta k nezávislému životu – putovná výstava fotografií zachytávajúca proces deinštitucionalizácie

Výstava zachytáva proces deinštitucionalizácie – zmenu starostlivosti o zdravotne znevýhodnené osoby z veľkokapacitných na príjemné menšie komunitné zariadenia.

Read More
01 feb
0

BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.

BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.

Read More
01 feb
0

Bezplatné ONLINE vzdelávanie určené pre opatrovateľky zapojené do národného projektu

V rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby realizujeme vzdelávanie pre opatrovateľky.

Read More