EnglishSlovak

Archive for 31 januára, 2018

31 jan
0

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila na webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev (IHV) na obdobie január 2018 až december 2018 ( PDF 392 kB) Uvedený IHV vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí […]

Read More
19 jan
0

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

  V súvislosti s povinnosťou predkladať v rámci ŽoP (zúčtovanie ZP a refundácia) evidenciu práce s klientom na preukázanie oprávnenosti nárokovaných výdavkov prostredníctvom splnenia podmienky dokončenej intervencie, je prijímateľ povinný  ako vzor dokumentu vypĺňať Evidenciu […]

Read More