EnglishSlovak

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

  • Domov
  • Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4
31 jan
0

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila na webovom sídle
aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev (IHV) na obdobie január
2018 až december 2018
 ( PDF 392 kB) Uvedený IHV vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program
Ľudské zdroje. Aktualizácia IHV nadobudla platnosť dňa 25. 01. 2018.

Leave A Comment