EnglishSlovak

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

  • Domov
  • Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
19 jan
0

 

V súvislosti s povinnosťou predkladať v rámci
ŽoP (zúčtovanie ZP a refundácia) evidenciu práce s klientom na
preukázanie oprávnenosti nárokovaných výdavkov prostredníctvom splnenia
podmienky dokončenej intervencie, je prijímateľ povinný  ako vzor
dokumentu vypĺňať Evidenciu práce s klientom, ktorá tvorí prílohu tohto
usmernenia. Prijímateľ je povinný Evidenciu práce s klientom vypĺňať
v mesačných intervaloch od začiatku práce s klientom (osobou
z CS) až po dokončenie intervencie a predkladá ju spolu s vyplneným
Spisovým obalom klienta v tej Žiadosti o platbu, v ktorej si
môže uplatniť nárok na výdavky spojené s dokončenou intervenciou.
Prijímateľ zasiela Evidenciu práce s klientom aj za klienta (osobu
z CS), ktorý nedokončil intervenciu a to v prípade, že klient
(osoba z CS) predčasne odíde z projektu. 

Evidencia práce s klientom (formát xls, 128 kB)

Leave A Comment