EnglishSlovak

Archive for 28 januára, 2021

28 jan
0

Ako na online výberové konania na TSP a TP?

Vďaka moderným technológiám môžete plánované pohovory na terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov úspešne zrealizovať online formou.

Read More
28 jan
0

V ZSS pomôže zamestnancom špeciálny mobilný personál sociálnej starostlivosti

Viac sa dočítate: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/v-zss-pomoze-zamestnancom-specialny-mobilny-personal-socialnej-starostlivosti.html  

Read More
27 jan
0

Očkovanie už aj pre seniorov 75+

Od včera je spustená registrácia na očkovanie aj pre vekovú kategóriu 75+
Aké sú postupy a možnosti pre túto vekovú skupinu seniorov? Viac sa dozviete v článku Ministersva zdravotníctva SR

Read More
25 jan
0

Buďme vnímaví voči svojmu okoliu.

Originálne ozdoby na stromčeku vďaka vám pribúdajú každý deň. Zapojilo sa už viac ako 20 rodín a dokonca aj skupiny žiakov zo ZŠ a MŠ. Ocitli sme sa v dobe, […]

Read More
25 jan
0

Buďme vnímaví voči svojmu okoliu.

Originálne ozdoby na stromčeku vďaka vám pribúdajú každý deň. Zapojilo sa už viac ako 20 rodín a dokonca aj skupiny žiakov zo ZŠ a MŠ. Ocitli sme sa v dobe, […]

Read More
20 jan
0

Dobrovoľné očkovanie zamestnancov sociálnych služieb už prebieha

Aj pre opatrovateľov/ky terénnou (domácou) formou je očkovanie vakcínou – vírus covid 19 – možné už teraz. Viac informácii v článku.

Read More
19 jan
0

Tematický workshop – Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovala začiatkom roka 2021 tematický workshop na tému proces transformácie v zariadení sociálnych služieb Domov bez zámku, ktorého zriaďovateľom je Kraj Vysočina v Českej republike.

Read More
12 jan
0

UPOZORNENIE: Podateľňa IA MPSVR SR je od 13.01.2021 do odvolania zatvorená

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave je odo dňa 13.01.2020 do odvolania zatvorená. V prípade potreby doručenia písomností využite, prosím, iný spôsob doručovania (pošta, poštová preprava, elektronické doručenie). O otvorení […]

Read More
11 jan
0

Usmernenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku

Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a […]

Read More