EnglishSlovak

Východiskové štatistické údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO pre rok 2021

  • Domov
  • Východiskové štatistické údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO pre rok 2021
18 jan
0

V zmysle špecifických odborných kritérií pre posudzovanie výberu tretích subjektov v NP TOS môže mať zapojená obec maximálne 1000 obyvateľov vrátane ku dňu podania žiadosti o zapojenie sa do projektu.


Ako vieme overiť, či ako obec toto kritérium spĺňame?


Kritérium počtu obyvateľov viete jednoducho overiť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky v časti – Východiskové štatistické údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO, kde sa nachádzajú samostatné údaje za každý rok. Na stránke Ministerstva môžete nájsť už aktualizované východiskové štatistické údaje pre rok 2021

Link na web MF SR: https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/

Údaje pre rok 2021 vo verzii pdf:

Leave A Comment