EnglishSlovak

Tematický workshop - Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku

  • Domov
  • Tematický workshop – Transformácia sociálnych služieb v Domove bez zámku
19 jan
0

Nový rok 2021 začala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR tematickým workshopom na tému proces transformácie v zariadení sociálnych služieb Domov bez zámku, ktorého zriaďovateľom je Kraj Vysočina v Českej republike. Workshop lektorovali a svoje osobné skúsenosti o procese deinštitucionalizácie ich zariadenia nám poskytli riaditeľka zariadenia Hana Šeráková a vedúca pobytových služieb Marta Valová.

Témou sme chceli osloviť tie zariadenia sociálnych služieb a ich zriaďovateľov, ktorí rovnako uvažujú a pracujú na zmene z inštitúcie na poskytovanie služieb v komunite.

Lektorky podrobne uviedli dôvody a jednotlivé kroky, ktoré smerovali k opusteniu pôvodných priestorov, ako aj strach a otázky z nového. Na vlastných skúsenostiach poukázali na rozdiely medzi životom v inštitúcii a v komunite. Všetkých ubezpečili, že tá zmena je nevyhnutná a má zmysel.

Potreba opustenia pôvodných priestorov zámku v Jinošově bola paradoxne havária a zrútenie stropu nedávno rekonštruovaného objektu. Zo dňa na deň museli klienti a zamestnanci  opustiť svoj pôvodný život a presunúť sa do nových a dočasných priestorov, keďže už nebol možný návrat do zámku. Spolu so zriaďovateľom, transformačným tímom a konzultantmi v priebehu piatich rokov naplánovali a zrealizovali kompletnú transformáciu 70 klientov do 13 domácností v 6 lokalitách kraja.

screenshot_zamok v Jinošove

Na workshope sme sa dozvedeli ako pristupovať k obavám a otázkam zo zmeny na strane zamestnancov, akým spôsobom sa zmení ich štruktúra, počet, ale aj úlohy a kompetencie. Veľkou témou bol dopad na klientov, ako ich pripraviť, aký nový rozhľad, príležitosti, zodpovednosť a samostatnosť získajú.    

Transformácia do komunity sa musí riešiť a plánovať s komunitou. Spolupráca s lokálnymi verejnými autoritami, spolkami, cirkvou a susedmi je tá správna cesta k úspechu. Workshop vyvrátil mýtus, že deinštitucionalizácia je len pre klientov s nízkou mierou podpory. Pani riaditeľka Šeráková tiež potvrdila, že súčasná prevádzka pôvodného zariadenia a nových komunitných objektov je ekonomicky najnáročnejší model.

„Hranica je iba v našich hlavách. Tá nie je nikde. Ak máme dostatok fantázie pre to, aby sme aj tých, ktorí sú až na konci, zaradili do normálneho sveta, tak tam sú. Ak nemáme, tak tam nie je nič.“

Milan Cháb, 1994 (najvášnivejší český bojovník za zrušenie ústavov a inštitúcií v sociálnych službách)

Videozáznam z tematického workshopu :

Leave A Comment