EnglishSlovak

Aktuality DI PTT

06 jún
0

Tematický workshop- Zdravé a bezpečné bývanie

Pozývame Vás na Tematický workshop – Zdravé a bezpečné bývanie, ktorý sa uskutoční dňa 19.6.2019 od 8:30 hod. do 16:30 hod. v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Nám. Slobody 19, Bratislava, […]

Read More
14 máj
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenia sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/01/2019

Read More
13 máj
0

Tematický workshop NP DI PTT

Pre zariadenia sociálnych služieb zapojené do národného projektu prostredníctvom Oznámenia: NP DI PTT/01/2019

Read More
30 apr
0

WHO Quality Rights Toolkit

Ako budeme hodnotiť pripravenosť zariadení sociálnych služieb?

Read More
23 apr
0

Prechod k NEZÁVISLÉMU ŽIVOTU a KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI

Medzinárodný odborný seminár sa uskutoční 21. mája 2019 v Bratislave

Read More
15 apr
0

Prihlasovanie do 1. kola národného projektu ukončené!

Ukončili sme prijímanie žiadostí o zapojenie sa do projektu v 1. kole

Read More
15 apr
0

Čo je DEINŠTITUCIONALIZÁCIA?

Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia

Read More
18 feb
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Názov projektu: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ) Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie Špecifický cieľ 4.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť ITMS: 312040R446 Kód/číslo oznámenia: […]

Read More
22 jan
0

Prezentácie z Informačných seminárov

Nájdite inšpiráciu pre VÁŠ proces DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Read More
23 nov
0

Informačné semináre

Informácie o aktivitách projektu a možnostiach zapojenia sa do národného projektu sme poskytli v každom krajskom meste

Read More