EnglishSlovak

Prechod k NEZÁVISLÉMU ŽIVOTU a KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI

  • Domov
  • Prechod k NEZÁVISLÉMU ŽIVOTU a KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI
23 apr
0

21. mája 2019 sa v Bratislave uskutoční medzinárodný seminár

Prechod k nezávislému životu a komunitnej starostlivosti – finančné nástroje EÚ na podporu rozvoja komunitných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím: osobná asistencia a osobné rozpočty.

Seminár organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Cieľom seminára je rozvíjať opatrenia na podporu prechodu z inštitucionálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na komunitné služby, a to s využitím nástrojov financovania EÚ.

Seminár sa zameria na:

Popis súčasného stavu komunitných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku, vrátane kľúčových politických a strategických dokumentov, hlavných aktérov a dostupných zdrojov.

Porovnávaciu analýzu krokov uskutočnených v štátoch, ktoré zaviedli osobné rozpočty a systémy osobnej asistencie pre osoby so zdravotným postihnutím, vrátane identifikovania zmien potrebných na zavedenie takýchto programov.

Proces navrhovania komunitných služieb na podporu rozvoja služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, so zameraním na osobné rozpočty a systémy osobnej asistencie.

Využívanie finančných nástrojov EÚ, vrátane štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, na implementáciu Spoločných európskych usmernení o prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a na zavedenie osobných rozpočtov a systémov osobnej asistencie.

Leave A Comment