EnglishSlovak

Čo je DEINŠTITUCIONALIZÁCIA?

  • Domov
  • Čo je DEINŠTITUCIONALIZÁCIA?
15 apr
0

Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia 🙂

Teraz už jednoduchšie, o čo vlastne ide?

Chceli by ste mať v spálni svojich piatich susedov? A k tomu jednu kúpeľňu a jedlo iba také, aké vám navarím, nie na čo máte chuť a do kina na film, ktorý vám vyberiem …a je toho, samozrejme, viac.

Deinštitucionalizácia nie je len projekt. 
Je to proces prechodu zmeny vzťahu k ľuďom odkázaným na dlhodobú pomoc spoločnosti. Z historického pohľadu sme k týmto ľuďom mali skôr ochranársky – charitatívny prístup, neskôr medicínsky a v súčasnosti je základom ľudsko-právny prístup, ktorého cieľom je okrem pomoci, zdravotníckej starostlivosti aj rešpektovanie inakosti a snaha o čo najväčšiu nezávislosť. Chceme opätovne naučiť ľudí rozhodovať o sebe, mať možnosti výberu, kde chcú žiť, možnosti pracovať, jednoducho využívať všetky prirodzené zdroje v komunite i keď potrebujú k tomu našu podporu.

Chcete sa ísť pozrieť na futbal a váš muž nie?

Tak idete s kamoškou. Deinštitucionalizácia vytvára priestor od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám, k individualite, a tak nemusíme robiť všetci všetko spoločne. A rovnako ako vy aj ľudia žijúci v zariadeniach sociálnych služieb, sa pokojne vyberú na futbal s asistentom, kamarátom,  susedom a ak schopnosti dovolia aj sám/sama alebo si ho aj sami zahrajú, resp. sa pridajú k tréningom.

V deinštitucionalizácii ide o rešpektovanie klientov ako ľudí – jednotlivcov s ľudskou dôstojnosťou a právami. Ide o proces, kedy sa musíme zmeniť všetci a prejsť od pasívneho modelu ochrany k aktívnemu modelu podpory v prirodzenom prostredí.

Deinštitucionalizácia je aj podpora pre nadobudnutie sebavedomia a pocitu vlastnej hodnoty ľudí žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb.

K týmto cieľom prispeje aj náš národný projekt, v ktorom budeme zamestnancov zo zariadení  sociálnych služieb vzdelávať, poskytovať poradenstvo, konzultácie, supervízie, robiť osvetu podporovanému zamestnávaniu a scitlivovať verejnosť.

To všetko za pomoci partnerov – Rady pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskej únii podporovaného zamestnávania a Fakulty architektúry STU – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA.

Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov odštartoval sériou Informačných seminárov pre zariadenia sociálnych služieb v každom krajskom meste.

Slovensko tak postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakého práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami, voľbami ako majú ostatní a pri rešpektovaní ich rozhodnutí o vlastnom živote, čo sa dá najlepšie realizovať v rámci sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni.

Soňa Holíková

Leave A Comment