EnglishSlovak

Informačné semináre

  • Domov
  • Informačné semináre
23 nov
0

Informačné semináre pre zástupcov zariadení sociálnych služieb sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách. Záujemcom o vstup do projektu a do procesu deinštitucionalizácie poskytli cenné informácie experti národného projektu PhDr. Viera Záhorcová PhD. zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania (SÚPZ), doc. Ing. arch. Lea Rollová z CEDA pri Fakulte architektúry STU a expert z Implementačnej agentúry MPSVR, PhDr. Miroslav Cangár, PhD.

Záujem o vstup do projektu monitoroval aj Mgr. Miroslav Repka, zástupca riaditeľky Odboru národných projektov Implementačnej agentúry MPSVR.

Na otázky fundovane odpovedal aj expert projektu z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

Fotodokumentácia z Informačného seminára v Nitre, ktorý sa konal 21.11.2018
Fotodokumentáciu z iných krajských miest nájdete v časti Publicita

Leave A Comment