EnglishSlovak

Archive for 27 februára, 2019

27 feb
0

Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 27.02.2019 vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP […]

Read More
26 feb
0

Povinná publicita

Na stiahnutie: LOGO ESF (54 kB) Na stiahnutie: Označenie priestorov (394 kB) 

Read More
19 feb
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Názov projektu: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ) Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie Špecifický cieľ 4.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť ITMS: 312040R446 Kód/číslo oznámenia: […]

Read More
18 feb
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Názov projektu: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ) Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie Špecifický cieľ 4.2.1: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť ITMS: 312040R446 Kód/číslo oznámenia: […]

Read More