EnglishSlovak

Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

  • Domov
  • Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov
27 feb
0

Riadiaci
orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 27.02.2019 vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy
odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP 
financovaných z
prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje.

Prílohy k
výzve sú dostupné na linku: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Leave A Comment